Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Uncertainty of salt discharge measurement: The SUNY Framework : SUNY, Rammeverk for beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger der vannføringen er målt vha. saltfortynningsmetoden
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:17 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2050-6 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:29
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Har bibliografi.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver beregning av usikkerhet i vannføringsmålinger der vannføringen er målt vha. saltfortynningsmetoden. Dette blir gjort ved å se på usikkerhetsforplanting ("Propagation of uncertainty") for saltmålinger. Først blir hvert enkelt bidrag til usikkerheten identifisert og
modellert eller beregnet, og deretter blir den samlede usikkerheten beregnet. Rammeverket for beregning av usikkerhet kalles SUNY (Salt UNcertaintY), og operasjonelt bruker vi software med samme navn. SUNY viser både total usikkerhet og de enkelte bidragene, slik at vi ikke bare får vite kvaliteten (usikkerheten) til en måling, men også hvorfor kvaliteten er som den er. Dette er en stor hjelp for å øke kvaliteten. Usikkerhetsberegningen er basert på ISO/TS 25377:2007 - Hydrometric Uncertainty Guidance (HUG) og JCGM Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). BIPM, 2008.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_29.pdf