Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:FoU-forprosjekt 80100: Sektorens kulturminner : bevaring som arkivverdig materiale : metodeutvikling og etablering av god praksis : sluttrapport
Ansvar:redaktør: Christine Snekkenes : forfattere: Christine Snekkenes, Unn Yilmaz, Per Einar Faugli
Forfatter:Snekkenes, Christine / Faugli, Per Einar / Yilmaz, Unn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:1b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1184-9 / 1501-2832
Klassenummer:002:[069:351.824.11(481) / 002:[904:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:132
Emneord:Arkivering / Dokumentasjon / Historie / Kulturminneforvaltning
Geografiske emneord:Norge
Note:Publisert i 2016
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Sektoren har behov for standarder for kulturminnefaglig
dokumentasjon. Målet med forprosjektet har vært å utvikle et bedre faglig beslutningsgrunnlag og undersøke hvordan saksbehandling tilknyttet kulturminner kan effektiviseres. Dette vil sikre at NVE oppfyller sitt sektoransvar for kulturminner. Kravene til dokumentasjon skal bli mer forutsigbare og standardiserte. Forprosjektet har gjennomgått eksisterende standarder for kulturminnefaglig dokumentasjon og
kommet med anbefalinger for et hovedprosjekt
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_132.pdf