Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomvannstander Sarpsfossen - Rakkestadelva, juni 1995 : Vassdragsnummer 002.A0
Ansvar:Leif J. Bogetveit
Forfatter:Bogetveit, Leif J.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:10 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1996:3
Emneord:Flom / Flomvannstand
Geografiske emneord:Rakkestadelva / Sarpsfossen
Innhold:Følgende flomdata presenteres grafisk og i tabellform: Flomvannstander på strekningen Rakkestadelvas samløp med Glomma til Sarpsfossen den 8.-17.juni 1995. Tidsserier: Baterød vannverk, observasjon ca. hver 4.time. Oppsund,datalogger. Sarpsfossen, datalogger. Vannlinjemålinger: Måling av vannstandshøyde og posisjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_03.pdf