Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Landskapsarkitekten Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990
Ansvar:forfatter: Yngve Nilsen
Forfatter:Nilsen, Yngve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:37 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0733-0 / 1501-2832
Klassenummer:929:[502.35+712(481) / 929 Hillestad
Serie:NVE Rapport ; 2010:21
Emneord:Biografier / Knut Ove Hillestad / Konsesjonsbehandling / Landskapsarkitektur / Miljøvern / Norges vassdrags- og energidirektorat
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad var ansatt ved NVE fra 1963 til
1990. Han ble ansatt i den første naturvernstilling som ble opprettet i NVE.
Oppgaven var i hovedsak å føre kontroll med at miljøbestemmelsene som ble
fastsatt i konsesjonene, ble fulgt opp av utbyggeren.
Konsekvensutredningsopplegg og formidling ble også viktige elementer i stillingen.
Hillestad håndterte oppgavene ved hjelp av teknikker og organisasjonsformer som
ellers var lite utbredt. Utredningen forklarer hvordan han lyktes med i løpet av kort
tid å bringe nye tanker inn i vannkraftsektoren. Hans arbeid er fortsatt en del av
grunnlaget for dagens konsesjonsvirksomhet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_21.pdf