Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Energy consumption : energy consumption in mainland Norway
Ansvar:author: Ingrid H. Magnussen, Dag Spilde and Magnus Killingland
Forfatter:Magnussen, Ingrid Helene / Killingland, Magnus / Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:59 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0782-8 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:4
Emneord:Energiforbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver trender i energiforbruket for fastlandsnorge,
med hovedvekt på trender for de største forbruksgruppene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_04.pdf