Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Mandalselva : revisjon av rapport 19-2003
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist og Kolbjørn Engeland
Forfatter:Holmqvist, Erik / Engeland, Kolbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:32 s. - ill (noen kol.), grafer, kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1666-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(481.3)
Serie:NVE Rapport ; 2018:15
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføring
Geografiske emneord:Agder / Mandalsvassdraget
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegninger for Mandalselva som grunnlag for
vannlinjeberegning og flomsonekartlegging. Beregningene er basert både på observerte vannføringsdata i Mandalselva fra 1896-2017 og informasjon om to store flommer i 1892 og 1864.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_15.pdf