Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder : effekt av progressiv bruddutvikling i raviner : naturfareprosjektet : dp. 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Petter Fornes, Hans Petter Jostad
Forfatter:Fornes, Petter / Jostad, Hans Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1009-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001(482.7)
Serie:NVE Rapport ; 2014:57
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Geografiske emneord:Trøgstad kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir resultatene fra aktivitet A1 Effekt av progressiv bruddutvikling i raviner, og kvantifiserer med elementanalyser effekten av softening (sprøbrudd) for ravinedalen ved Båstad hvor det gikk et kvikkleireskred i 1974
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_57.pdf