Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet, og tilknyttede kraftstasjoner : prosjektrapport med anbefalte tiltak for god reparasjonsberedskap
Ansvar:forfatter: Helge Ulsberg
Forfatter:Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2102-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:4
Emneord:KBO / Kritiske ressurser / Lagerplasser / Materielloversikter / Reparasjonsberedskap / Samarbeidsordninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten drøfter kriterier for god reparasjonsberedskap i
sentralnettet, regionalnettet og tilknyttede kraftstasjoner med utgangspunkt i forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 3-5. Gjenoppretting av funksjon. (Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen § 4-3. Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon.)
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_04.pdf