Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flaumsonekart, delprosjekt Naustdal
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen [og] Camilla Meidell Roald
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:30 s. + kart - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0808-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(282.248.33)
Serie:NVE Rapport ; 2012:23
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsonekart / Klimaforandringer
Geografiske emneord:Bærelva / Nausta / Naustdal kommune
Note:Dokumentet foreligger kun digitalt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for nedre del av Bærelva og Nausta i Naustdal kommune. Det er laga flaumsonekart for 20-, 200- og 1000- årsflaumen. Det er òg gjeve ein presentasjon av 200-årsflaumen i eit endra klima i år 2100
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_23.pdf