Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2006
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Lars Olav Fosse ... [et al.]
Forfatter:Fosse, Lars Olav / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:58 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:82-410-0607-1 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2006:11
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Lars Olav Fosse, Carl Petter Haugland, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen
Lund, Arne Fredrik Lånke og Nils Spjeldnæs
Innhold:Sammendrag: Det nyttbare tilsiget til det norske kraftsystemet var 42,5 TWh i
andre kvartal 2006, og det er 8,1 TWh mindre enn i et normalår. Det kom om lag 17
TWh nedbør som kan nyttes til kraftproduksjon i andre kvartal 2006. Det er 2 TWh
eller 10 prosent mindre enn i et normalår. Ved utgangen av kvartalet var det 11
TWh mindre vann i norske og svenske magasiner enn et år tidligere. Kraftforbruket
i Norge var 4 prosent lavere i andre kvartal i år enn i fjor. Forbruket i alminnelig
forsyning falt med 1,8 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Av dette
kan 1,2 prosentpoeng tilskrives temperaturforskjeller, mens de resterende 0,6
prosentpoeng tyder på underliggende reduksjon i forbruket. Kraftintensiv industri
reduserte sitt forbruk med 6,1 prosent fra andre kvartal i fjor til samme kvartal i år,
mens kraftforbruket i elektrokjeler falt med 4,2 prosent. Norges samlede kraftimport
var 1,7 TWh i andre kvartal. I samme periode i fjor var det en eksport på 1,9 TWh.
Elspotprisene i Norge ble i snitt 36 øre/kWh i andre kvartal, og det er uendret fra
første kvartal. I de andre delene av Norden falt prisene fra første til andre kvartal
med fra 5 til 20 prosent. De tyske prisene falt med over 40 prosent fra første til
andre kvartal.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_11.pdf