Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Terrengtilpasning av vindkraftverk : FOU-prosjekt
Ansvar:redaktører: Kristin Evjen og Marthe Laureen Dahl Zimmer
Forfatter:Ludescher-Huber, Franziska / red.: Evjen, Kristin / red.: Zimmer, Marthe Laureen Dahl
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:21 s. - kol ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1650-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:712(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:1
Emneord:Landskap / Terrengtilpasning / Vindkraft / Vindkraftanlegg / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfatter: Franziska Ludescher-Huber, Norconsult AS
Publikasjonen foreligger kun digitalt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av
veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten peker på at inngrepene kan begrenses og dermed gir mulighet til å bedre tilpasningen i landskapet. NVE vil få bruk for denne kunnskapen i forbindelse med behandling av miljø-, transport- og anleggsplaner og under tilsyn i anleggsperioden, i tillegg til at funnene vil innarbeides i NVE veiledningsmateriell.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_01.pdf