Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Plan for skredfarekartlegging : delrapport steinsprang, steinskred og fjellskred
Ansvar:redaktør: Graziella Devoli ; forfattere: Graziella Devoli ... [et al.]
Forfatter:Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:1 b.(flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0756-9 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:15
Emneord:Kartlegging / Skredfare / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Forfattere: Graziella Devoli, Olianne Eikenæs, Andrea Taurisano, Reginald
Hermanns, Luzia Fischer, Thierry Oppikofer og Halvor Bunkholt
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten sammenfatter arbeidet til steinsprang, steinskred
og fjellskredgruppa under prosjektet ”Plan for statlig skredfarekartlegging”.
Rapporten inneholder en kort status over hva som allerede er utført av kartlegging
av fare for skred i fast fjell i Norge. Videre vurdering av behov for videre
kartlegging framover, en risikoanalyse med tilhørende forslag til prioritering av
områder hvor det er behov for kartlegging med hensyn til fare for steinsprang,
steinskred og fjellskred i Norge og en opplisting av anbefalte oppgaver
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_15.pdf