Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Øyvind Anders Arntzen Toftegaard ; forfattere: SINTEF Energi AS
Forfatter:red.: Toftegaard, Øivind Anders Arntzen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:43 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1597-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:44
Emneord:Automatisering / Avregninger / Faktureringer / Kraftforbruk / Kraftomsetning / Personvern / Sikkerhetstiltak
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten vurderes innholdet i NVE veileder 7/2012 "Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystemer". Med bakgrunn i vurderingen gis det en rekke anbefalinger til endringer i veilederen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_44.pdf