Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Distribusjonsnett i grisgrendte områder : investeringsbehov
Ansvar:Knut Hofstad (red.)
Forfatter:red.: Hofstad, Knut
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:16 s. + vedlegg - fig.
Klassenummer:621.31:338.5
Serie:NVE Rapport ; 1995:18
Emneord:Elektrisitetsproduksjon / Investeringsbehov / Leveringsplikt / Statsstøtte
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Ordningen med statlige tilskudd til investeringer i ledningsnettet er til behandling i Stortinget. På denne bakgrunn har Nærings- og energidepartementet bedt NVE å vurdere investeringsbehovet til den firedelen av everkene som antas å ha de vanskeligste naturgitte forsyningsforholdene og som kan være berettiget til statlig støtte. Eksempel på vanskelige forhold er forsyning av grisgrendte områder som krever store investeringer i forhold til forventet inntekt. I denne forbindelse har NVE hentet inn data fra de mest utsatte everkene og gjort beregninger av investerings- og stønadsbehovet. Rapporten gjengir resultatene av denne undersøkelsen. [...osv.]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_18.pdf