Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vil klimaendringene ta fra oss lyset i lampa? : hvordan vil klimaendringer kunne påvirke forsyningen av elektrisk energi
Ansvar:forfatter: Kristian Løkke
Forfatter:Løkke, Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:21 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1140-5 / 1501-2832
Klassenummer:351:[551.583:621.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:89
Emneord:Beredskapsplanlegging / Klimaendringer / Kraftforsyning / Leveringspålitelighet
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Klimarelaterte problemstillinger representerer allerede nå vesentlige utfordringer for energisektoren. For kraftforsyningen er det i enkelte situasjoner utfordringer med å opprettholde og sikre det eksisterende forsyningssystemene. Samtidig må man nå fokusere på hvordan systemet skal utvikles og vedlikeholdes for å forebygge og redusere nye negative virkninger og skader som forventede klimaendringer vil kunne medføre
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_89.pdf