Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Innspill til ”Nasjonal grunnboringsdatabase (NGD) – forundersøkelse” : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfatter: Eivind Magnus Paulsen
Forfatter:Paulsen, Eivind Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:15 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0911-2 / 1501-2832
Klassenummer:004.65:624.131.3(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:42
Emneord:Databaser / Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Etatene Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV) har, gjennom etatsatsningsprosjektet Naturfare - Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS) et delprosjekt (DP6) som omhandler kvikkleire. Fra NGI er det bestilt en rapport hvor det blir gitt innspill og kommentarer til NIFS-rapport 23-2013 «Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – forundersøkelse»
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_42.pdf