Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Temperatur- og saltmålinger og isforhold i Holandsfjorden og Glomfjorden før åpningen av Svartisen Kraftverk (1976-1993)
Ansvar:Ånund Sigurd Kvambekk
Forfatter:Kvambekk, Ånund Sigurd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill.
Klassenummer:556.526
Serie:NVE Rapport ; 1997:2
Emneord:Is / Salinitet / Saltholdighet / Vanntemperatur
Geografiske emneord:Glomfjorden / Holandsfjorden
Innhold:Rapporten presenterer plott av de øverste 10 m av alle målinger av temperatur og saltholdighet i Nordfjorden, Holandsfjorden og Glomfjorden i perioden før igangsettingen av Svartisen kraftverk (desember 1976 - februar 1993). Det plottes også median-, maksimums- og minimumsverdier fra tiden før igangsettingen av Svartisen kraftverk, både som tidsserie og som lengdesnitt ut fjorden. Medianverdiene er også plottet fra 10-90 m for de stasjonene det er målt så dypt.Målingene viser temperaturmaksimum i juni/juli og minimum i januar/februar i Nordfjorden og Holandsfjorden, og omtrent en måned senere i Glomfjorden.Saltholdigheten viste maksimum i februar og minimum i juli i alle fjordene. Om sommeren var det et brakkvannslag på ca. 2 m i Nordfjorden og 1 m i Holandsfjorden. I Glomfjorden var brakkvannslaget 1 m tykt og svakere. Vinterstid var det bare brakkvannslag i Glomfjorden. Forskjellen mellom fjordene skyldes Glomfjord kraftverk som kjørte ganske jevnt med en driftsvannføring på 30 m3/s hele året. Om so
mmeren ble mye av smeltevannet magasinert. Det var små horisontale forskjeller å se i fjordene.Iskartleggingen viste store variasjoner fra år til år. Når først isen la seg hadde den en tendens til å bli liggende lenge i Nordfjorden og tildels i indre Holandsfjorden, ofte i flere måneder. I ytre Holandsfjorden var det bare sporadiske isobservasjoner, og med bare en dags varighet. Isen har bare ligget så langt som til Åmnøya (fergeleiet) en gang i denne perioden, muligens to ganger da vi mangler observasjoner i ytre strøk i desember 1983. Det ble ofte så tykk is i Nordfjorden at den hindret større båter. I Holandsfjorden var det ved to anledninger tykk is i lenger tid, men også ofte korte perioder med drivis fra Nordfjorden. Isen la seg i november/desember i Nordfjorden, først innerst. Den forsvant i mars/april, først ytterst. I Holandsfjorden kom og gikk isen ofte, helst i desember-februar, men også i mars i indre Holandsfjord.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_02.pdf