Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Dokumentasjon av NVEs energibruksframskrivinger 2016-2035
Ansvar:redaktør: Synne Krekling Lien ; forfatter: Synne Krekling Lien, Dag Spilde, Torgeir Ericson
Forfatter:Lien, Synne Krekling / Spilde, Dag / Ericson, Torgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:17 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1761-2 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9"2016/2035"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:89
Emneord:Dokumentasjon / Energibruk / Energibruksutvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I 2018 ga NVE ut to rapporter om energibruk i Fastlands-Norge om
«Strømforbruk i Norge mot 2035» og «Energibruk i Norge mot 2035». Tallene i disse rapportene baserer seg på samme framskriving som ble laget av NVE i perioden 2017-2018. Denne rapporten er en dokumentasjon av hvordan denne framskrivingen ble laget og hvilke forutsetninger og antagelser som er gjort i framskrivingsarbeidet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_89.pdf