Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 : naturfareprosjektet : delprosjekt 5 håndtering flom og vann på avveie
Ansvar:redaktør: Christoph Endresen Siedler ; forfatter: Christoph Endresen Siedler
Forfatter:Siedler, Christoph Endresen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:16 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1145-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2015:93
Emneord:Flommer / Samfunnsøkonomi / Skader
Geografiske emneord:Gudbrandsdalen
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske
kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. Samfunnsøkonomiske kostnader hendelsen medførte er satt sammen av forsikringsutbetalinger, kostnader for gjenoppbygging av infrastruktur, økte generaliserte reisekostnader og bortfall av konsumentoverskudd som følge av ikke-gjennomført person- og godstransport
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_93.pdf