Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Karakterisering av flomregimer : delprosjekt. 5.1.5 : revisjon av rapport 13-14 : naturfareprosjektet : Dp. 5 flom og vann på avveie
Ansvar:forfatter: Seija Stenius, Per Alve Glad, Donna Wilson
Forfatter:Stenius, Seija / Glad, Per Alve / Wilson, Donna
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:35 s. - kart (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166.06(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:35
Emneord:Flomberegninger / Hydrologiske forhold / Målestasjoner
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen er en revidert utgave av NVE Rapport 2014:13 (Karakterisering av flomregimer)
Galt ISBN (978-82-410-0937-2) er oppgitt i publikasjonen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer 161 målestasjoner med små nedbørfelt og
data med både døgnoppløsning og oppløsning som er finere enn døgn. For alle stasjonene er den største årlige flommen tatt ut. Det er laget statistikk over hvor mange årlige flommer som opptrer i hver enkelt måned. Denne statistikken er brukt til å vurdere om stasjonen karakteriseres av vår-, høst- eller årsflommer. Det vil si er det snøsmelting, regn eller en kombinasjon av disse som gir de største flommene i vassdraget. For hver av årsflommene er det også beregnet hvor stor andel av
vannføringen som er smeltevann og hvor stor andel som kommer direkte fra nedbør. En objektiv klassifisering av hver enkelt stasjon ble så utført gjennom å bestemme terskelverdier for regnflommer, smelteflommer og kombinasjonsflommer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_35.pdf