Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kraftmarkedsanalyse 2017-2030 : underlagsrapport med detaljerte forutsetninger
Ansvar:redaktør: Gudmund Bartnes
Forfatter:Bartnes, Gudmund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:38 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:620.9.003.1
Serie:NVE Rapport ; 2017:78
Emneord:Analyseforutsetninger / Kraftmarked / Priser
Note:Publikasjonen finnes kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne analysen viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere de neste 15. årene. NVE legger til grunn at både kraftforbruk og -produksjon øker i Norge mot 2030. Utbyggingen av vindkraft bidrar til at produksjonsveksten i NVEs beregninger er høyere enn forbruksveksten. Norges kraftoverskudd antas derfor å øke fra rundt 5 TWh i dag til omtrent 15 TWh i 2030.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_78.pdf