Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants
Ansvar:authors: Jan Henning L'Abée-Lund & Jaime Otero Villar
Forfatter:L'Abée-Lund, Jan Henning / Villar, Jaime Otero
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:38 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1559-5 / 1502-2832
Klassenummer:621.22:556.16.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:9
Emneord:Nedbør / Småkraftverk / Turbiner / Vannføring
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk
Innhold:Sammendrag: Start-stop practice was analysed in 256 Norwegian hydropower plants in conjunction to a set of characteristics. The plants were on grid 2005 - 2014,
and production data from 2015. Number of starts were counted for each plant finding a higher number in Kaplan turbines than in Francis and Pelton. Number of starts was not dependent on having a license to practice start-stop, and were related to the annual mean river discharge being negative for Francis, dome-shaped for Pelton, and no association for Kaplan
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_09.pdf