Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbrotsstatistikk 2015
Ansvar:redaktør: Håvard Hansen ; forfattere: Håvard Hansen ... [et al.]
Forfatter:Hansen, Håvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[8], 90 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1531-1 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2015"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:78
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Håvard Hansen, Eirik Eggum, Astrid Ånestad, Hege Sveaas Fadum og Camilla Aabakken
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir kvart år ut oppdatert
statistikk for avbrotsdata i det norske kraftsystemet. Statistikken er basert på årleg, fylkesfordelt innrapportering av data frå 123 nettselskap. Statistikken viser avbrot som følgje av driftsforstyrringar og planlagde utkoplingar
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_78.pdf