Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Metodikk og feilkjelder ved massebalansemålingar på Engabreen
Ansvar:forfatter: Hallgeir Elvehøy
Forfatter:Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:48 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2106-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:6
Emneord:Bredynamikk / Brehastighet / Glasiologi / Massebalanse
Geografiske emneord:Engabreen
Innhold:Samandrag: Denne rapporten dokumenterer undersøkingar og analysar av data frå massebalansemålingar på Engabreen. Målet er å forbetre kvaliteten på resultata
av massebalansemålingane. Rapporten fokuserer på å forstå utfordringane knytt
til lange massebalansemåleseriar for brear med komplekst terreng.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_06.pdf