Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Metodikk og feilkjelder ved massebalansemålingar på Engabreen
Ansvar:forfatter: Hallgeir Elvehøy
Forfatter:Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:48 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2106-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:6
Emneord:Bredynamikk / Brehastighet / Glasiologi / Massebalanse
Geografiske emneord:Engabreen
Innhold:Samandrag: Denne rapporten dokumenterer undersøkingar og analysar av data frå massebalansemålingar på Engabreen. Målet er å forbetre kvaliteten på resultata
av massebalansemålingane. Rapporten fokuserer på å forstå utfordringane knytt
til lange massebalansemåleseriar for brear med komplekst terreng.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_06.pdf