Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Status og prognoser for kraftsystemet 2016 : sammenstilling av data fra kraftsystemutredningene for regionalnettet fra 2016
Ansvar:redaktør: Synnøve Lill Paulen ; forfattere: Angela Maria Bakke, Synnøve Lill Paulen
Forfatter:Paulen, Synnøve Lill / Bakke, Angela Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1548-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1"2016"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:94
Emneord:Elektrisitetsforbruk / Elektrisitetsproduksjon / Kraftdistribusjon / Kraftforsyningen / Kraftsystemer / Regionalnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Gjennom kraftsystemutredningene (KSUene) beskrives status og mulige utviklingsbaner for kraftsystemet i Norge. Rapporten sammenfatter sentrale data fra KSUene i følgende oversikter. - Historisk og prognosert elektrisitetsbruk og elektrisitetsproduksjon - Historisk og prognosert utvikling i effektbruk - Kart over tilgjengelig nettkapasitet for ny produksjon - Planer for investeringer i kraftnettet
- Oversikt over punkter uten N-1
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_94.pdf