Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomberegning for Beiarelva (161.Z) : Revidert flomberegning - Flomsonekartprosjektet
Ansvar:forfatter: Demissew K. Ejigu
Forfatter:Ejigu, Demissew K.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2176-3 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:2
Emneord:Flomberegninger / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Beiarelva / Beiarn kommune / Brennmoen / Nordland / Selfors
Note:Har bibliografi


Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag
for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført ajourføring av flomberegning for et delprosjekt i Beiarelva i Nordland. Denne rapporten erstatter Flomberegning for Beiarelva, nr. 9/2004. Flomvannføringer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for fire steder i hovedelven.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_02.pdf