Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Aquabiota water research
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:4, 112 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0849-8 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:574.5.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:60
Emneord:Akvatiske økosystem / Fornybare energikilder / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr
Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:AquaBiota Water Research har utført en strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon i Norges havsområder angående potensielle konsekvenser for bunnsamfunn, fisk och marine pattedyr
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_60.pdf