Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning Maudal kraftverk (027.F)
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:14 s. - fig.
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 1995:19
Emneord:Flom / Flomberegning
Geografiske emneord:Maudal / Myrtjern / Rogaland
Note:Oppdragsgiver: Lyse kraft
Innhold:Flomberegning etter bestemmelsene i "Forskrifter for dammer" er utført forMyrtjern tilhørende Maudal kraftverk. Dammen ligger øverst i Bjerkreimsvassdraget i Rogaland i Rogaland. Resultatet av beregningen [... se rapporten]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_19.pdf