Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder : sannsynlighet for brudd med prosentvis forbedring : naturfareprosjektet : dp. 6 kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av: Petter Fornes, Hans Petter Jostad
Forfatter:Fornes, Petter / Jostad, Hans Petter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:22, [9] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1010-1 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.001
Serie:NVE Rapport ; 2014:58
Emneord:Grunnundersøkelser / Kvikkleire / Naturskader / Skredfare / Sprøbruddmaterialer
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Dette prosjektet er finansiert av NIFS og interne SP1-midler, og er en utvidelse av prosjektet "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" som var et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen/ Vegdirektoratet (SVV), Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og NGI. Overordnet mål for prosjektet er å etablere et forbedret grunnlag for valg av sikkerhetsfaktorer og prosedyrer for prosjektering av bygg, anlegg og samferdsel i områder med kvikkleire eller meget sensitiv leire. Det er i denne aktiviteten utført sannsynlighetsanalyser for en idealisert naturlig skråning med kjærstyrkeparametere
basert på data fra Sund-Bradden, oppdatert forå ta hensyn til indeksdatakorrelasjoner fra NGIs blokkprøvedatabase
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_58.pdf