Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Totalavløpet fra Norges vassdrag 1961-2002
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:67 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:82-410-0497-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 3:2004
Emneord:Avløp / Avrenning / Vannutveksling / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: Totalavløpet fra Norges vassdrag hvert år i perioden 1961-2002
beregnes som summen av årsavløp ved ca. 180 avløpsstasjoner og anslåtte årsavløp
fra de områder som ikke dekkes av disse stasjonene. Totalavløpet er beregnet for
hele landet og for hver av 11 landsdeler. Vannutvekslingen over landegrensen er
også beregnet. Det totale avløpet fra Norges vassdrag var i gjennomsnitt i
referanseperioden 1971-2000 391 km3/år. Dette tilsvarer en middelvannføring på
12400 m3/s, en avrenning på 1 105 mm og et spesifikt avløp på 35.0 l/s·km2. Av
totalavløpet fra Norges vassdrag går i gjennomsnitt 12 km3/år til Sverige og ca. 0.2
km3/år til Finland. Fra nabolandene kommer det inn over landegrensen i
gjennomsnitt 4 km3/år fra Sverige, 8 km3/år fra Finland og 1 km3/år fra Russland.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVE556(05)
Vurdering: