Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Breheim- og Storbreheimverkene : En vurdering av mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold i berørte vestlige vassdrag og i indre Nordfjord
Ansvar:Vassdragsdirektoratet. Hydrologisk avdeling
Forfatter:NVE
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE, 1973
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 1973:5
Emneord:Isforhold / Vanntemperatur / Vassdrag
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVERV556(05) N
Vurdering: