Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norges hydrologiske stasjonsnett
Ansvar:forfattere: Ann-Live Øye Leine, Elise Trondsen, Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Leine, Ann-Live Øye / Trondsen, Elise / Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0915-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:48
Emneord:Hydrologisk stasjonsnett / Hydrologiske data / Hydrologiske forhold / Hydrologiske stasjonstyper
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: En ny gjennomgang av det norske hydrologiske stasjonsnettet er
gjort i 2012/2013, og denne rapporten skal være et arbeidsverktøy for drift og utvikling av det hydrologiske stasjonsnettet frem mot 2020. Rapporten inkluderer alle parametre som NVE måler og henter innspill fra både interne og eksterne brukere
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_48.pdf