Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og skred i Nord-Norge mai 2013
Ansvar:forfattere: Heidi Bache Stranden og Monica Sund
Forfatter:Stranden, Heidi Bache / Sund, Monica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:53 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0924-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.5(481-17)
Serie:NVE Rapport ; 2013:54
Emneord:Flom / Nedbør / Skred / Vannføringer
Geografiske emneord:Nord-Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Uvanlig høy temperatur i Nord-Norge siste halvdel av mai førte til rask snøsmelting og stor flomvannføring i en del vassdrag i landsdelen. Skred og utglidinger førte til stengte veier i området og et sørpeskred ødela en bru
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_54.pdf