Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftmarkedsanalyse 2016 - 2030
Ansvar:redaktør: Gudmund Bartnes : forfattere: Jonas Skaare Amundsen, Gudmund Bartnes og Eirik Øyslebø
Forfatter:Bartnes, Gudmund / Amundsen, Jonas Skaare / Øyslebø, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:6 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1551-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.001"2016/2030"(4)
Serie:NVE Rapport ; 2017:2
Emneord:Analyser / Energipolitikk / Kraftmarkeder / Kraftpriser
Geografiske emneord:Europa
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I sitt forvaltningsarbeid har NVE behov for å forstå hvilke utviklingstrekk som påvirker verdien av norske energiressurser. Denne rapporten
belyser noen viktige trender, og konsekvenser av at Norge og Norden blir sterkere knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Resultatene vil inngå i konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver NVE har. Forutsetningene for analysen som presenteres her, er basert på nasjonale handlingsplaner og vedtatt politikk. Analysene er gjennomført ved hjelp av kommersielle kraftmarkedsmodeller
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_02.pdf