Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 3. kvartal 2007
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:61 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0649-4 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2007:17
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Karl Magnus Ellinggard, Erik Holmqvist, Håkon Mørch
Korvald, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen og
Kjerstin Dahl Viggen
Innhold:Sammendrag: Tilsiget av vatn til dei norske kraftmagasina var 49,1 TWh i tredje
kvartal, og det er 30 prosent meir enn normalt. Spesielt i Sør-Noreg har kvartalet
vore prega av rikeleg med vatn, og produksjonen av elektrisk kraft har vore
rekordhøg. I fjor var tredje kvartal prega av svært høge kraftprisar medan vi i år
har hatt låge prisar. Høge tilsig og høg produksjon førte til svært låg pris i
Sør-Noreg, og på det lågaste var prisen nede i 3 øre/kWh for ei veke sett under
eitt. I snitt for kvartalet var prisen i Sør-Noreg 9,5 øre/kWh, medan prisen i Midt-
og Nord-Noreg var 19,5 øre/kWh. Terminprisane tyder på aukande prisar fram mot
årsskiftet. Ei årsak er truleg at det har vore nær gratis å sleppe ut CO2 i 2007,
medan utslepp i 2008 no er prisa til om lag 170 kroner/tonn CO2.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_17.pdf