Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for sikrings- og miljøtiltak 2020 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; kart: Julio H. Sepulveda Pereira
Forfatter:red.: Haugum, Anne / illustr.: Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:31 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2132-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2020"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2021:23
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Karin Bergbjørn, Jomar Bergheim, Anders Bjordal, Siss-May Edvardsen,
Ida Eggen, Ivar Fivelstad, Tommy J. Granheim, Geir B. Hagen, Ellen E. Davis Haugen,
Priska H. Hiller, Jan Eirik Hønsi, Mads Johnsen, Hanne Rosvoll Langset,
Anders J. Muldsvor, Vebjørn Opdahl, Paul C. Røhr, Nicolai N. Schjelderup,
Anders Skalleberg, Anne Cathrine Sverdrup, Sturla Dimmen Sæle, Eirik Traae,
Svein Arne Vågane og Jaran Wasrud
Innhold:Sammendrag: I 2020 brukte NVE om lag 233 millioner kroner til fysiske sikringstiltak
mot flom og skred og miljøtiltak i vassdrag. Det ble sluttført 36 sikrings- og miljøtiltak i 2020, og disse er beskrevet i rapporten
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_23.pdf