Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Holmen-Gotland flomverk (VV 8085, VV 9576) og Dauvatnet pumpestasjon (VV 6556), Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:53 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1678-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:25
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Holmen-Gotland flomverk og Dauvatnet pumpestasjon i Grue kommune. Flomverket er ca. 4 km langt og beskytter et område på ca. 2,3 km2, omfattende 47 bygg herav 8 bolighus. Flomverkskrona ligger over nivået for en 200-års flom. Det mangler erosjonssikring på over halve flomverket. Pumpestasjonen er i svært dårlig stand.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_25.pdf