Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hvor mye energi sparer vi med økodesignkrav til belysning? : beregnet fremtidig energisparing i norske husholdninger som følge av økodesign
Ansvar:redaktør: Benedicte Langseth ; forfattere: Hallgeir Horne, Ane Solem Knutsen, Ingvill Sjøvold Nilsen
Forfatter:Nilsen, Ingvill Sjøvold / Horne, Hallgeir / Langseth, Benedicte / Langseth, Benedicte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:15 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1913-5 / 1501-2832
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Rapport ; 2019:31
Emneord:Energibesparelse / Energieffektivisering / Energimerking / Enøk / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Økodesignkrav for belysningsprodukter har bidratt til å fase ut de minst
energieffektive og minst miljøvennlige produktene fra markedet. I NVEs framskrivninger for 2025 og 2040 har vi sett på hvordan økodesignkrav for belysningsprodukter påvirker strømforbruket i husholdningene. Analysene viser at økodesign vil gi en akkumulert besparelse i strømforbruket til belysning på 16 TWh fra 2018 til 2040. I 2025 sparer vi 1,2 TWh, tilsvarende hele strømforbruket til over 70 000 boliger. Vi har også sett på hvordan situasjonen ville vært uten krav
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_31.pdf