Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Historiske jordskred og flomskred i Arnegårdslia, Nes kommune, Buskerud
Ansvar:forfattere: Terje H. Bargel og Monika Rødin Lund
Forfatter:Bargel, Terje Harald / Lund, Monika Rødin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:53 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1516-8 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54(09)(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:63
Emneord:Flomskred / Jordskred / Løsneområder / Morener / Skogsbilveier / Skredbaner / Skredfarekartlegging
Geografiske emneord:Arnesgårdslia / Buskerud fylke / Hallingdal / Nes kommune / Nesbyen
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Kartlegging av historiske skred er gjennomført i Arnesgårdlia nord for Nesbyen i Hallingdal. Denne dalsiden er svært skredutsatt. Skred som gikk i 2007, 2011 og 2013, og som medførte skader på bebyggelse er beskrevet og årsakene analysert.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_63.pdf