Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer : naturfareprosjektet : delprosjekt kvikkleire
Ansvar:utarbeidet av arbeidskomiteen: Vikas Thakur ... [et al.]
Forfatter:Thakur, Vikas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:[33] s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:978‐82‐410‐0962‐4 (feil) / 1501-2832
Klassenummer:539.22:553.61]:624.13(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:14
Emneord:Anisotropi / Grunnundersøkelser / Leire / Naturskader / Stabilitetsundersøkelser
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Forfattere: Vikas Thakur, Frode Oset, Margareta Viklund, Stein‐Are Strand, Vidar Gjelsvik, Stein Christensen og Odd Arne Fauskerud
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: ADP‐analyse brukes i stor grad ved stabilitetsanalyse av udrenerte situasjoner ved geoteknisk prosjektering. I utgangspunktet baseres skjærfasthetens anisotropi på laboratorieforsøk på prøver fra det aktuelle stedet. Utviklingen over tid har vært slik at det benyttes erfaringsbaserte verdier for anisotropiforhold i mange tilfeller, ofte med mangelfulle referanser til empiriske korrelasjoner. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å tildele et oppdrag med NGI, SINTEF og Multiconsult gjennom rammeavtalen med Naturfareprosjektet. Oppdraget er å gi en omforent anbefaling for bruk av anisotropiforhold basert på erfaringsverdier. I tillegg til blokkprøvedata i de ulike leirer, må NIFS rapporter; 75‐2012, 41‐2013 og 55‐2013 som er tilgjengelige på www.naturfare.no være basis i dette oppdraget
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_14.pdf