Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vandringshinder ved elveforbygninger langs Gaula, Namsen og Stjørdalselva : kartlegging av vandringshinder forårsaket av tiltak utført av NVE
Ansvar:forfattere: Arne Jørgen Kjøsnes ... [et al.]
Forfatter:Kjøsnes, Arne Jørgen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:182 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1069-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2015:22
Note:Forfattere: Arne Jørgen Kjøsnes, Per Olav Fremo Kalvå, Øystein Nordeide Kielland, Christian Sveen og Mads Johnsen
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver sidebekkers samløp med hovedelva i Gaula,
Namsen og Stjørdalselva. Alle bekkene renner ut i hovedelva gjennom forbygninger/sikringstiltak utført av NVE. Alle samløpene er kartlagt, beskrevet og vurdert om de er til hinder for oppvandrende laksefisk
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_22.pdf