Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 : naturfareprosjektet
Ansvar:forfattere: Halvor Dannevig, Kyrre Groven og Carlo Aall
Forfatter:Dannevig, Halvor / Groven, Kyrre / Aall, Carlo
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:54 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166(481-15)
Serie:NVE Rapport ; 2016:36
Emneord:Arealplanlegging / Flommer / Samfunnsøkonomi / Skader
Geografiske emneord:Vestlandet
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Hoved- og undertittel er byttet om i posten
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som
oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. Alle plassar var skadeomfanget uventa stort. Betre arealplanlegging kunne redusert nokon av skadane på Voss, medan dei råka bygningane i dei andre tilfella var såpass gamle at berre sikring kunne ha vore eit aktuelt tiltak
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_36.pdf