Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Har strømnettet kapasitet til elektriske biler, busser og ferger?
Ansvar:redaktør: Christer Skotland
Forfatter:Skotland, Christer / forf: Høivik, Øivind Fandrem
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:44 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1630-1 / 1501-2832
Klassenummer:620.9.004.17
Serie:NVE Rapport ; 2017:77
Emneord:Elbiler / Elbusser / Elektrifisering / Elferger / Kapasitet / Lading / Strømnett / Transport
Note:Publikasjonen finnes kun elektronisk.
Har bibliografi.
Innhold:Sammendrag: Mulige konsekvenser for regionalnettet for et scenario med omfattende elektrifisering av transportsektoren i 2030.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_77.pdf