Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Informasjonssikkerhetstilstanden i energiforsyningen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:41 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1645-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:621.377.6
Serie:NVE Rapport ; 2017:90
Emneord:Cybersikkerhet / IKT-sikkerhet / Industrielle kontrollsystemer / Informasjonssikkerhet / SCADA-systemer / Sikkerhetshendelser
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Digitaliseringen av energiforsyningen fører til at kraftbransjen er mer
utsatt for digitale angrep enn tidligere. Rapporten gir et bilde av sikkerhetstilstanden i energisektoren. Rapporten er basert på en undersøkelse som ble sendt ut til virksomheter i kraftbransjen i juni 2017 samt tre penetrasjonstester hos nettselskap. Rapporten understreker viktigheten av å heve nivået på grunnsikring av digitale systemer i bransjen, men også et sterkt behov for veiledning, kompetanseheving
og revisjoner når det gjelder utsetting av IT-tjenester.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_90.pdf