Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2009 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; forfattere: Roar Øvre ... [et al.] ; kart: Øyvind B. Andersen
Forfatter:Øvre, Roar / red.: Haugum, Anne / illustr.: Andersen, Øivind Bernhard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:45 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0721-7 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2009"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2010:11
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roar Øvre, Eirik Traae, Mads Johnsen, Inge Lavoll, Knut Aune Hoseth
og Tharan Fergus
Innhold:Sammendrag: I 2009 brukte NVE ca. 124 millioner kr til sikringstiltak mot flomskader
og skred og til miljø- tiltak langs vassdrag. 53 anlegg er omtalt i rapporten. Flere av
tiltakene blir utført over flere år. NVE fikk det statlige ansvar for forebygging av
skredulykker fra 1. januar 2009.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_11.pdf