Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delrapport 1 - Beredskapsplaner og krisehåndtering : naturfareprosjektet : delprosjekt 2 beredskap og krisehåndtering
Ansvar:forfatter: Bjørn H. Stuedal
Forfatter:Stuedal, Bjørn H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:39 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1016-3 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:659.2]:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:64
Emneord:Beredskap / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Offentlige etater
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Rapportene vurderer de tre etatenes beredskapsplaner og hvordan disse er koordinert i forhold til hverandre og i forhold til andre involverte. Prosjektet har fokus på overordnet strategisk nivå, spesielt i forhold til kommunikasjon mellom
etatene og overfor øvrige aktører. Basis for vurderingene er godkjente planer og
evalueringsrapporter, samt muntlige kilder i og utenfor berørte organisasjoner
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_64.pdf