Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Eksempelsamling : risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen
Ansvar:Redaktør og forfatter Roger Steen
Forfatter:Steen, Roger
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:46 s. - kol ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0802-2 / 1501-2832
Klassenummer:556(05)
Serie:NVE Rapport ; 2012:18
Emneord:Beredskap / Forebygging / Risikoanalyser / Sårbarhetsanalyse
Note:Sammendrag: Eksempelsamlingen er utviklet som et bidrag til å utarbeide
ROS-analyser i tråd med de krav som beredskapsforskriften setter.
Det gis eksempler til både prosess og case som forhåpentlig vil være
til inspirasjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_18.pdf