Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomrisikoplan for Gaula ved Melhus : et eksempel på en flomrisikoplan etter EUs flomdirektiv
Ansvar:forfatter: Oddrun Sunniva Waagø
Forfatter:Waagø, Oddrun Sunniva
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:60, ix s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0785-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166:351.78(484.1)
Serie:NVE Rapport ; 2012:8
Emneord:EUs flomdirektiv / Flomforhold / Flomtiltak / Forebygging
Geografiske emneord:Gaula / Melhus kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er et eksempel på en flomrisikoplan for vannområde
Gaula i samsvar med EUs krav for en flomrisikoplan. Rapporten gir en kort innføring
i prosessen rundt utarbeidelsen av flomrisikoplanen, en beskrivelse av Gaulas
nedbørfelt og flommene som har inntruffet her. Til sist oppsummeres en rekke tiltak
som kan være til hjelp for å redusere risikoen for flomskader i området, samt at en
oppsummering av erfaringene fra arbeidet med denne planen og anbefalinger for
utarbeidelse av slike planer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_08.pdf