Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Stemsrud-Namnå flomverk (VV 6814, VV 8964) og Namnå pumpestasjon (VV 7614) Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:58 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1674-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:21
Emneord:Flomverk / Pumpestasjoner
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Stemsrud-Namnå flomverk og Namnå pumpestasjon i Grue kommune. Flomverket består av tre deler og beskytter et område på 1,8 km2, omfattende 34 bygg hvorav 9 bolighus. Det er observert setninger i flomverket, og det er mye høy vegetasjon på verket. Pumpa på pumpestasjonen har behov for overhaling og nytt pumpehjul.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_21.pdf