Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Erfaringer fra ekstremværet Tor : sammenlignet med erfaringer fra Dagmar 2011
Ansvar:redaktør: Lars Andreas Eriksson ; forfatter: Lars Andreas Eriksson
Forfatter:Eriksson, Lars Andreas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:48, 20 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1594-6 / 1501-2832
Klassenummer:621.315:551.55(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:41
Emneord:Kraftforsyning / Kraftsystemer / Strømbrudd / Uvær
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal ble hardest rammet av
ekstremværet Tor. Flere steder er det målt middelvinder av orkans styrke. Det ble registrert totalt 184 000 avbrudd, men disse var relativt kortvarige sammenlignet med tidligere ekstremvær. Konsekvensene av ekstremværet Tor ble overlag mindre omfattende enn forventet. NVEs vurdering er at dette hovedsakelig skyldes at færre trær enn forventet veltet eller knakk
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_41.pdf